dinsdag 13 oktober 2015

Duurzame dinsdag: roken

Zelf ben ik nooit een roker geweest.Ik heb nooit echt gesnapt waarom je zou beginnen met iets dat ongezond, duur en verslavend is. Het rookverbod in openbare ruimtes vind ik geweldig. Zelfs ik met mijn 31 jaar heb nog meegemaakt dat er in een bedrijfskantine gerookt mocht worden.
Maar buiten dat het ongezond is en stinkt zijn er ook een aantal ecologische nadelen aan roken.
1.Afval
Een heel duidelijk ecologisch nadeel van roken is de verpakking: plasticfolie, een soort aluminiumpapier, gekleurd karton,... elke pakje sigaretten of enkel zakje roltabak zorgt voor afval.
Verder heb je de sigarettenfilters die er jaren over doen om helemaal te verteren en ook nog dikwijls op verkeerde plaatsen terecht komen (dus niet bij het afval) en zo ook nog eens een gevaar vormen. Ze worden opgegeten door dieren of kunnen heel uitzonderlijk bosbranden veroorzaken.

2. Teelt en verwerking
De teelt van tabak heeft ook vele nadelen voor het milieu
Zo heeft tabaksteelt landbouwgrond (zo'n 4 miljoen hectare wereldwijd in 2009) nodig die ook zou gebruikt kunnen worden voor voedselproductie. Indien nodig wordt er bos gekapt om tabaksplantages aan te leggen. Daarnaast zou het water en de energie die nodig is voor het telen en bewerken van tabak ook nuttiger gebruikt kunnen worden.
Bij tabaksteelt wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van  pesticide en andere bestrijdingsmiddelen. Behalve bij biologische tabaksteelt (die blijkbaar ook bestaat, ik wist het niet)
Wanneer tabaksteelt niet afgewisseld wordt met andere gewassen zorgt het ook voor een verschraling van de grond.
Bij de bewerking van tabak moet deze onder andere gedroogd worden. In Zimbabwe (van waaruit export naar België is)  gebeurt dit bijvoorbeeld vaak met houtvuren waarvoor wouden gekapt worden. Hierdoor is tabaksteelt de oorzaak voor een deel van de ontbossing. (In Malawi is tabak volgens berekeningen direct verantwoordelijk voor 26% van de ontbossing). Ook het transport van tabak (het grootste deel wordt in Europa ingevoerd) zorgt voor uitstoot.

3. Tabaksrook 
 Tabaksrook bevat minstens 2500 verschillende stoffen, met als belangrijkste bestanddelen: koolstofmonoxide, benzeen, tolueen, formaldehyde, aromatische amines, PAKs en roetdeeltjes. Verder bevat het ook fijn stof. Roken is de belangrijkste bron van luchtvervuiling binnenshuis. Ook buitenshuis roken zorgt dus voor luchtvervuiling (in veel mindere mate dan verkeer maar het blijft onzinnige luchtvervuiling)

4. Kinderarbeid
Humain right watch schreef in 2014 een rapport of kinderarbeid op tabaksplantages in de VS. Kinderen werken er in gevaarlijke omstandigheden (soms met scherpe gereedschappen, onder de bakkende zon,...) en onbeschermd waardoor ze nicotine via hun huid binnenkrijgen.


Conclusie
Roken is niet enkel schadelijk voor jezelf maar ook voor het milieu. Misschien een goede reden om te stoppen.Bronnen:
http://www.mo.be/nieuws/bossen-worden-woestijnen-zimbabwe
http://www.tabakstop.be
www.gezondheid.be
http://www.tobacco-facts.net
http://edition.cnn.com/2014/05/17/health/hrw-children-tobacco-workers-report/
http://www.lne.be/organisatie/centra/de-helix/docs-invisible/brochure-hoe-organiseer-je-een-wandeling-over-milieu-en-gezondheid-in-de-stad/

PS: Je kan nog altijd deelnemen aan de giveaway

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn altijd leuk om te lezen dus bedankt dat je er even de tijd voor neemt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...