zondag 4 september 2016

Terug naar school!

Voor de kinderen is de school al 2 dagen bezig (in Nederland soms al langer) maar in het volwassenenonderwijs starten de lessen pas de eerste maandag van september. En hoewel ik al weer 2 weken (op het gemakse) aan het werken ben begint het morgen pas echt. Nieuwe cursisten, nieuwe lesgroepen en al zijn het voor mij geen nieuwe modules, het blijft spannend.

Ik geef les in een Centrum voor Basiseducatie, onze doelgroep zijn laaggeschoolde volwassenen die vaardigheden willen leren om mee te kunnen in onze maatschappij. Zelf begeleid ik cursussen NT2 (Nederlands voor anderstaligen) en Engels. Maar we bieden ook een heleboel andere cursussen aan. Zoals beter leren lezen en schrijven, rekenles, computercursussen, theorie rijbewijs, gezondheid, werken met moderne apparaten,... aan.Nadeel is dat niet iedereen ons vindt en dat het taboe op laaggeletterdheid soms immens groot is. Nochtans is 15% van de Vlaamse volwassenen laaggeletterd.  (Geletterd zijn omvat:de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Concreet wil dat zeggen met taal, cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan en gebruik kunnen maken van ICT en multimedia. ) 

Het vraagt moed om toe te geven dat je problemen hebt met schrijven; dat je als 25-jarigen eigenlijk geen Engels kent; dat je jouw kinderen niet kan helpen met hun huiswerk rekenen of dat je nog altijd niet weet hoe je een sms moet sturen.

Begin september is het dan ook steeds de week van de geletterdheid en bij deze wil ook ik het probleem bespreekbaar maken. Ken je mensen met geletterdheidsproblemen, zeg hen dat ze niet de enige zijn, dat er meer dan 580.000 Vlamingen zijn met dezelfde problemen en maak ze vooral warm om er iets aan te doen. In een Centrum voor basiseducatie bestaan geen domme vragen en zeker geen dommeriken.
Je bent nooit te oud om te leren en:

PS: in sommige regio's staat basiseducatie ook bekend onder de namen "Open School" of Leerpunt.

PS: In Nederland zien ze laaggeletterdheid meer in de enge zin van het woordEn heb je de week "De week van de Alfabetisering."

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reacties zijn altijd leuk om te lezen dus bedankt dat je er even de tijd voor neemt.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...